Hallo warga matematikaa 🙌 tidak terasa sudah masuk setengah kepengurusan HIMATIKA 2019. Nah untuk itu kami meminta bantuan teman-teman untuk meluangkan waktunya mengisi kuisioner PIRAMATH berikut untuk meneruskan kinerja kepengurusan yang lebih baik lagi ke depannya. http://bit.ly/piramath2 Terima kasih atas segala masukan…

read more